Doog iyo abaar,dayr iyo xagaa
Kaa ma daaloo
Haawsha ka ma dego
Dawlis baan ahay
Ceel dushiis iyo
Darka kuu yaal
Oo ma diidani

 

NEDERLAND SOMALISHE VERENIGING---ASSOCIATIONS IN NEDERLAND

 

Africa Map

 

    HOME

Somali Women     

 

Somalische Vereniging Hoogeveen


Send us your view.Thanks  


   

 

Somalische Vereniging Groningen   

 

Somalische Vereniging Zwolle